Facebook Twitter Instagram YouTube

JILA Directory

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name Position Group Phone Email
Jun Yan Client Raschke
Jian Yao Sr. Research Associate Levine jian.yao@colorado.edu
Jun Ye Fellow JILA Ye 303-735-3171 ye@jila.colorado.edu
Wenjing You Graduate Student Kapteyn/Murnane 303-492-6667 wenjing.you@colorado.edu
Aaron M Young Graduate Student Kaufman 303-492-5903 aaron.w.young@colorado.edu